Warning: Declaration of Bootstrap_Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /000_wordpress_GF/wp-content/themes/grandfront/functions.php on line 63
GrandFront 2017

 

Komunikat Izby Wydawców Prasy w sprawie Konkursu GrandFront

Organizowany przez Izbę Wydawców Prasy Konkurs na Prasową Okładkę Roku GrandFront już od pierwszej edycji cieszył się zainteresowaniem zarówno uczestniczących w nim redakcji, jak i całego rynku mediów. Konkurs GrandFront stał się ważnym punktem odniesienia dla twórców i wydawców i przyczynił się do wzrostu poziomu projektowania graficznego w polskiej prasie. Organizatorzy zawsze bacznie śledzili metamorfozę, jaką przechodzi branża wydawnicza, dostosowując reguły konkursu do zmian rynkowych i rozwoju technologicznego.
Rozpatrując uwagi i propozycje zgłaszane przez branżę w ostatnich latach, także po ubiegłorocznej, zakończonej Galą w maju 2018 r. edycji Konkursu, organizatorzy uznali, iż po kilkunastu latach należy skonfrontować założenia Konkursu z aktualną sytuacją rynku prasowego i przemianami, jakie na nim zachodzą.
W związku z tym Zarząd Izby Wydawców Prasy podjął decyzję o zawieszeniu w roku 2019 organizacji Konkursu GrandFront. Izba Wydawców Prasy dziękuje wszystkim dotychczasowym uczestnikom i sympatykom Konkursu za wsparcie, prosząc jednocześnie o ewentualne uwagi i sugestie co do kształtu konkursu na najlepszą okładkę prasową w przyszłości. Izba Wydawców Prasy liczy, że po przerwie Konkurs powróci w nowej, unowocześnionej formule.

Warszawa, 10 stycznia 2019 r.

GRAND FRONT 2017

Organizator

IZBA WYDAWCÓW
PRASY

JURY. JAK DOBRZE WYBRAĆ GRANDFRONT?

GrandFront, ArtFront i Nagrody Specjalne – decyzja Jury Konkursu

Wyboru najlepszych prac zgłoszonych do Konkursu w danym roku dokonuje Jury Konkursu GrandFront.

W jego skład wchodzą uznani twórcy grafiki prasowej, przede wszystkim dyrektorzy artystyczni gazet i czasopism, wykładowcy uczelni artystycznych, fotograficy oraz redaktorzy i wydawcy – wszyscy powołani przez Zarząd IWP. Na czele Jury stoi Wiesław Podkański, Prezes Izby Wydawców Prasy. Czasem żartujemy, że jury ma charakter nieco „oscarowy”, bowiem zasiadają w nim także laureaci Konkursu – wbrew plotkom – nie tylko z Warszawy...

Podsumowanie - nowy start

Praca jury zaczyna się wkrótce po wręczeniu nagród poprzedniej edycji Konkursu – jeszcze latem.

Na pierwszym posiedzeniu po Gali Finałowej jurorzy dyskutują o wynikach minionej edycji i możliwych zmianach zasad przyznawania nagród w kolejnym roku, tak aby jak najlepiej odzwierciedlały one zmiany zachodzące w branży.

To ważne wydarzenie w historii konkursu – dyskutujemy o ewentualnych zmianach regulaminu czy kategorii, co często owocuje nowymi pomysłami.

Preselekcja – skąd się biorą zwycięzcy

Zgłaszając okładkę lub stronę tytułową do Konkursu wydawcy przysyłają oryginalne wydania oraz cyfrowe wersje prac.

Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń zaczyna się preselekcja - jurorzy pracują indywidualnie w specjalnej interaktywnej aplikacji, rozdzielając swoją pulę punktów, tzw. grandów między wybrane przez siebie okładki w każdej kategorii. Nie można przeznaczyć wszystkich głosów na jedną okładkę- należy podzielić dostępne punkty na kilka zgłoszeń. Zgodnie z Regulaminem Konkursu okładek najwyżej ocenione okładki w każdej kategorii trafiają do finału. Jeśli zdarzy się, ze okładki otrzymają tę samą liczbę punktów Jury może zdecydować o zakwalifikowaniu dalej większej liczby prac. To „Czysta arytmetyka” – jak mawia prowadzący obrady Maciej Hoffman, Dyrektor Izby Wydawców Prasy.

Wybór ArtFrontów – czyli juror nie zna litości

Przyznawanie nagród w konkursie GrandFront odbywa się podczas głosowania na posiedzeniu jury.

Ocenie podlegają tylko okładki wybrane wcześniej przez członków Jury w preselekcji. W każdej kategorii jedna z okładek może dostać pierwszą nagrodę – ArtFront. Decyzja zapada w wyniku głosowania oraz (często gorącej) dyskusji. Jurorzy głosują tajnie przydzielając wybranym okładkom punkty. W sumie przyznajemy 8 ArtFrontów – tyle ile jest kategorii w Konkursie. A co robi juror, którego okładka znalazła się w którejś z kategorii? Jak pokazuje praktyka – czasem wygrywa, czasem przegrywa, ale nigdy nie głosuje w tej kategorii. Nawet na innego jurora...

Wybór GrandFrontów – sztuka dodawania

Najważniejszy moment posiedzenie Jury to wybór zwycięzcy – czyli zdobywcy statuetki GrandFront.

To właśnie w tym momencie odbywają się najbardziej zażarte dyskusje i ścierają nasze wizje artystyczne. Przez lata nagroda trafiała do różnych redakcji, a decyzja prawie nigdy nie była łatwa.

Nagrody specjalne i szczególne przypadki

Poza nagrodami w kategoriach głównych Jury może jeszcze przyznać Nagrodę Specjalną – ArtFront za udany redesign, publikację o szczególnych walorach redakcyjnych, ciekawą serię okładek lub okładkę budzącą szczególne emocje.

Nie dość na tym – w tym wypadku także jurorzy mają prawo zgłaszania swoich propozycji do tych nagród, niezależnie od redakcji. W dyskusji liczy się siła przekonywania, co czasem owocowało niespodziewanym przez redakcję wyróżnieniem.

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI