O konkursie

Warszawa, 1 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo!

W imieniu Izby Wydawców Prasy zapraszamy Państwa do udziału w XVI edycji Konkursu Izby Wydawców Prasy na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2017. Statuetką GrandFront uhonorowana będzie najlepsza strona tytułowa dziennika lub okładka czasopisma opublikowane w polskiej prasie w 2017 roku. Zwycięzcy ośmiu kategorii tematycznych zostaną wyróżnieni nagrodami ArtFront. Jury będzie miało również możliwość przyznania Nagrody Specjalnej za szczególne osiągnięcia artystyczne i edytorskie, które w innowacyjny oraz kreatywny sposób łączą tekst, ideę i rozwiązania graficzne.

Zainteresowanie, jakim cieszy się Konkurs zarówno wśród redakcji, jak i w branży związanej z rynkiem mediów, świadczy o ogromnej roli, jaką odgrywa on na polskim rynku prasowym. Ideą Konkursu jest stworzenie przestrzeni dla bezpośredniej konfrontacji osiągnięć grafiki redakcyjnej, nagradzanie najlepszych rozwiązań oraz promowanie ich twórców. Przez lata Konkurs stał się ważnym punktem odniesienia dla twórców i przyczynił się do wzrostu poziomu projektowania graficznego w polskiej prasie.

Duża liczba zgłoszeń nadsyłanych przez redakcje świadczy o silnej pozycji Konkursu na polskim rynku wydawniczym. Przez lata o miano najlepszych walczyły tytuły prasowe o zasięgu ogólnopolskim, jak również regionalnym i lokalnym. Każdego roku do udziału w Konkursie zgłaszają się zarówno zwycięzcy z lat wcześniejszych, jak i wiele nowych tytułów.

Prace do Konkursu można zgłaszać w ośmiu kategoriach:

  • dzienniki,
  • gazety i czasopisma lokalne (o zasięgu poniżej województwa),
  • polityka, gospodarka i społeczeństwo,
  • lifestyle,
  • rodzina i dom,
  • kultura i sztuka,
  • nauka, technologia i profesje,
  • hobby.

Do Konkursu zaproszone są wszystkie redakcje tytułów prasowych drukowanych, które zgodnie z datą wydawniczą, ukazały się w 2017 roku, posiadają własny numer ISSN oraz są samodzielnie dystrybuowane. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie do 9 marca 2018 roku wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konkursu www.grandfront.pl, a także egzemplarza okazowego zgłaszanego wydania tytułu oraz podpisanego oświadczenia dotyczącego praw autorskich na podany poniżej adres Biura Konkursu. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Oceny zgłoszonych do Konkursu prac dokona Jury, składające się z dyrektorów artystycznych, grafików prasowych, fotografików, wydawców i wykładowców uczelni plastycznych.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 14 maja 2018 roku, podczas uroczystej Gali Finałowej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Biuro Konkursu prowadzi agencja PRIMUM Public Relations. Odpowiedzi na pytania związane z Konkursem udziela Irena Stankiewicz (grandfront@primum.pl, tel. 22 690 67 41

Egzemplarze okazowe zgłaszanych tytułów oraz oświadczenie dotyczące praw autorskich należy przesyłać na adres:

GrandFront 2017

PRIMUM Public Relations

Widok 8, 00-023 Warszawa

 

Z poważaniem,

Wiesław Podkański
Prezes

Izba Wydawców Prasy

 

Wybór ArtFrontów – czyli juror nie zna litości
Przyznawanie nagród w konkursie GrandFront odbywa się podczas głosowania na posiedzeniu jury.
Ocenie podlegają tylko okładki wybrane wcześniej przez członków Jury w preselekcji. W każdej kategorii jedna z okładek może dostać pierwszą nagrodę – ArtFront. Decyzja zapada często w wyniku gorącej dyskusji i w głosowaniu. Jurorzy głosują tajnie, przydzielając wybranym okładkom punkty. W sumie przyznajemy 8 ArtFrontów – tyle, ile jest kategorii w Konkursie. A co robi juror, którego okładka znalazła się w którejś z kategorii? Jak pokazuje praktyka – czasem wygrywa, czasem przegrywa, ale nigdy nie głosuje w tej kategorii. Nawet na innego jurora…

I jeszcze:

Nagrody specjalne i szczególne przypadki
Poza nagrodami w kategoriach głównych Jury może jeszcze przyznać Nagrodę Specjalną – ArtFront za udany redesign, publikację o szczególnych walorach redakcyjnych, ciekawą serię okładek lub okładkę budzącą szczególne emocje.
Nie dość na tym – w tym wypadku także jurorzy mają prawo zgłaszania swoich propozycji do tych nagród, niezależnie od redakcji. W dyskusji liczy się siła przekonywania, co czasem owocowało niespodziewanym przez redakcję wyróżnieniem.